HEMOLUX EMAJL LAK za radijatore

Sastav : Visoko kvalitetne dugouljne alkidne smole, pigmenti, aditivi i organski rastvarači.

 

Namena : Koristi se kao završni sloj za zaštitu i dekoraciju novih i reparaciju starih radijatora i cevi za grejanje. Odlikuje ga dobra pokrivnost, elastičnost, visok sjaj i otpornost na blage hemikalije. Otporan je na temperature do 80°C.

 

Način nanošenja : Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem. Na prethodno očišćene, odmašćene i mehanički uklonjene nečistoće ( labavo vezani prethodni premazi), nanosi se preko suvog sloja HEMOLUX OSNOVNE BOJE ZA METAL. Nanošenje između slojeva je 24 časa. Pre upotrebe potrebno je emajl dobro promešati u originalnoj limenci. U zavisnosti od načina nanošenja prilagoditi premaz sa RAZREĐIVAČEM ZA ALKIDNE PREMAZE. Sa istim razređivačem oprati alat posle korišćenja.

 

Utrošak : 8-10 m²/1l u jednom sloju.

 

Skladištenje : U originalnoj ambalaži u zatvorenom prostoru na temperaturi od +5°C do +25°C.

 

Rok upotrebe : 3 godine

 

Pakovanje : 065 l, 2,5 l, 18 l

 

Nijansa : beli