Kontakt

Kontakt podaci


    

 

 

    Direktor  tel. 022/712-322  lok.102

                    fax.        712-924

                    e-mail:  zeljko.nikolic@hempro-color.com

    
     Komercijala
  tel. 022/712-721

                          fax.        714-144

                          e-mail: info@hempro-color.com                 

                                      komercijala@hempro-color.com

 

     Tehnički direktor  tel. 022/712-322  lok.158

                                   e-mail: teh.direktor@hempro-color.com

 

     Razvoj i kontrola   tel. 022/712-322  lok.259 i 242

                                    e-mail: laboratorija@hempro-color.com

 

     Finansije   tel. 022/712-322  lok.160   

                       e-mail  finansije@hempro-color.com   

 

    Održavanje  tel. 022/712-322  lok.234

                        e-mail  odrzavanje@hempro-color.com

 

 

 

 

 

 

 Podaci o firmi


 Hempro-Color d.o.o.

 Đure Jakšića 31, 22240 Šid

 PIB : 103305510

 Matični broj : 08810389

 Registarski broj : 23708810389

 Šifra delatnosti : 2030

 Tekući račun : 220-140173-68 PROCREDIT BANK 

                        205-213138-98   KOMERCIJALNA BANKA