HEMOPOX epoxy osnovna boja za metal komponenta A


Namena : hemopox osnovni premaz je dvokomponentni premaz na bazi epoxidnih veziva, antikorozivnih pigmenata, punioca, aditiva i rastvarača. Premaz daje izuzetno dobru antikorozivnu zaštitu metalnih konstrukcija koje su izložene uticaju raznih atmosferilija i agresivne sredine.

 

Primena : komponentu A izmešamo sa komponentom B (očvršćivač) po mogućnosti sa mešalicom. Pomešati komponentu A (boja) i komponentu B (očvršćivač) u težinskom odnosu 5:1 neposredno pre upotrebe . Nanosi se u 1-2 sloja na potpuno čistu, odmašćenu i suvu podlogu a u čestim slučajevima potrebno je podlogu i peskariti. Razređuje se razređivačem za HEMOPOX premaze i to za nanošenje četkom ,valjkom do viskoziteta 50-60 sec./20°C. Nanošenje pneumatskim prskanjem do viskoziteta 20-25 sec./20°C ili za nanošenje airless uređajem do viskoziteta 60-80 sec./20°C. Otvoreno vreme rada (pot life): smeša (A+B) mora se utrošiti za 6-8h/20°C. Vreme sušenja: međuslojno sušenje je min. 16h pri temperaturi 20°C. Temperatura podloge mora biti najmanje +3°C iznad tačke rose i vlažnosti vazduha max. 70 %.

 

Utrošak : 5-6 m²/ 1 kg u jednom sloju.

 

Rok upotrebe : 2 godine

 

Pakovanje : 2,5 kg

 

Nijanse : siva, crvena