HEMOPOX epoxy završna boja za metal komponenta A


Namena : hemopox završni premaz je dvokomponentni premaz u sistemu sa osnovnim Hemopox premazom izrađen na bazi epoxidnih veziva, pigmenata, punioca, aditiva i rastvarača. Namenjen za zaštitu i dekoraciju metalnih građevinskih mašina, opreme u industriji i drugih metalnih konstrukcija koje su izložene uticaju agresivne sredine i atmosferilija. Premaz je otporan na dejstvo nekih kiselina, baza, soli i organskih rastvarača.

 

Primena : komponentu A izmešamo sa komponentom B (očvršćivač) po mogućnosti sa mešalicom. Pomešati komponentu A (boja) i komponentu B (očvršćivač) u težinskom odnosu 4:1 neposredno pre upotrebe. Nanosi se 1-2 sloja na Hemopox osnovni premaz. Razređuje se razređivačem za Hemopox premaze za nanošenje četkom, valjkom do viskoziteta 50-60 sec./20°C. Za nanošenje pneumatskim prskanjem do viskoziteta 20-25 sec./20°C ili za nanošenje airless uređajem do viskoziteta 60-80 sec./20°C. Otvoreno vreme rada (pot life): smeša (A+B) mora se utrošiti za 6-8h/20° C. Vreme sušenja: međuslojno sušenje je min.16h pri temperaturi 20° C. Temperatura podloge mora biti najmanje +3 iznad tačke rose i vlažnosti vazduha max.70%.

 

Utrošak : 5-6 m2/1 kg u jednom sloju

 

Rok upotrebe : 2 godine

 

Pakovanje : 2,5 kg

 

Nijanse : prema RAL karti