HEMPROSAN impregnacija za drvo


Namena: hemprosan je impregnacija za drvo namenjena zaštiti drvene građe od insekata, gljivica i plesni. Posebno je pogodan kod zaštite građe za izradu krovne konstrukcije, raznih oplata, drvenih ograda i slično.

 

Način nanošenja : Na suvu i zdravu površinu od drveta prethodno obrušenu nanosi se četkom ili valjkom u nekoliko slojeva ili umakanjem dok drvo upija.

 

Utrošak: 5-7 m²/1 l u jednom sloju.

 

Rok upotrebe: neograničen

 

Pakovanje : 1 l, 5 l