FASAKRIL boja za fasade


Namena : Pokrivna završna boja za zaštitu i dekoraciju mineralnih podloga za spoljašnje i unutrašnje radove.

 

Sastav : Izrađena na bazi akrilnih smola, pigmenata, funkcionalnih punilaca i organskih rastvarača, sa izbalansiranom propustljivošću za vodenu paru i CO2. 

 

Način nanošenja : Prethodno razređena boja nanosi se četkom, valjkom ili vazdušnim prskanjem. Sa podloge se moraju mehanički ukloniti svi labavo vezani slojevi i prašina. Na očišćenu podlogu naneti 1 – 2 sloja Fasakril boje za fasade razređene sa 10 – 15% Univerzalnim razređivačem, kako bi se učvrstili ostaci labavo vezanih slojeva i zaostale prašine.

 

Utrošak : 4m²/1 kg u jednom sloju.

 

Rok upotrebe : 3 godine

 

Pakovanje : 1 kg, 4 kg, 25 kg

 

Nijanse : beli, sivi, žuti, cigla, crni, smeđi